“အလည္ေရာက္လာတဲ့ေတးခ်စ္သူမ်ားအားလံုး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ ့ၾကပါေစ